Ubezpieczenie

Firma zatrudniająca pracownika delegowanego ma obowiązek zgłosić go do ZUSu z wnioskiem o otrzymanie formularza A1 oraz karty EKUZ.

Formularz A1 obowiązuje na terenie UE, jest dokumentem potwierdzającym przynależność oddelegowanego pracownika do krajowego systemu ubezpieczenia społecznego.

W praktyce oznacza to, że osoba wyjeżdżająca do pracy za granicę, w dalszym ciągu zachowuje ubezpieczenie w Polsce. Formularz A1 jest poświadczeniem, że wszystkie składki są opłacone na rzecz właściwego urzędu czyli ZUSu.

Formularz A1 jest wystawiany każdorazowo przez oddział ZUS właściwy dla pracodawcy, maksymalny okres wystawienia go obejmuje 24m-ce dla jednego pracownika. Formalności dotyczące dokumentu organizuje dla Państwa przedstawiciel WestaCare. Otrzymany formularz A1 stanowi podstawę do uzyskania karty EKUZ.

Otrzymany dokument A1 należy złożyć wraz z wnioskiem w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia do którego osoba ubiegająca się o wydanie karty jest zgłoszona. Wniosek można złożyć osobiście, za pomocą tradycyjnej poczty, lub przez Internet. Karta jest wydawana nieodpłatnie w większości przypadków wydawana jest „od ręki”.

Karta EKUZ uprawnia opiekuna/kę do skorzystania z pomocy lekarskiej w sytuacjach zagrażających życiu: wypadek, nagła choroba, lub pogorszenie stanu zdrowia w związku z chorobą przewlekłą.

Należy pamiętać, aby korzystać z placówek mających umowę z kasą chorych. W każdej lokalnej kasie (Krankenkasse) można otrzymać dokładną listę takich placówek.

Podczas wizyty u lekarza należy przedłożyć kartę EKUZ oraz dowód tożsamości.

Podczas wywiadu lekarskiego opiekun/ka otrzymuje druk 81, który dostępny także w języku ojczystym, należy go wypełnić. Dodatkowo trzeba również podpisać oświadczenie, że pacjent nie przybył do kraju tylko i wyłącznie w celu leczenia. W nagłych przypadkach gdy pacjent wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, można kartę EKUZ pokazać bezpośrednio w recepcji szpitalnej.

 

 

 

2017 © WestaCare. Wszelkie prawa zastrzeżone.