Hallo!!! Es ist Zeit zum lernen!?
Dziś przybliżę słownictwo związane z określeniem aktualnego czasu.

Zacznijemy od podstawowego pytania.
Pytamy się o godzinę jednym z dwóch podstawowych zwrotów oznaczających Która jest godzina?

Wie viel Uhr ist es?
Wie spät ist es?
Odpowiadając na to pytanie używamy schematu Es ist (10, zehn) Uhr.

Co jednak jeśli nasza godzina ma postać 10:10?

W tym przypadku mamy możliwość podania godziny w sposób oficjalny i nieoficjalny.

W mowie oficjalnej nie stosujemy żadnych przyimków, oraz nie określamy godziny 15 – trzecią po południu i tak dalej…

zwei Uhr dreißig – druga trzydzieści (2:30)
sieben Uhr fünf – siódma pięć (7:05)
sieben Uhr zehn – siódma dziesięć (7:10)
sieben Uhr fünfzehn – siódma piętnaście (7:15)

Godziny niemiecki – sposób nieoficjalny

nach – po
vor – przed

fünf nach acht – pięć po ósmej (8:05)
zehn nach acht – dziesięć po ósmej (8:10)
zwanzig nach acht – dwadzieścia po ósmej (8:20)
siebenundzwanzig nach acht – dwadzieścia siedem po ósmej (8:27)
zwanzig vor neun – dwadzieścia przed dziewiątą (8:40)
zehn vor neun – dziesięć przed dziewiątą (8:50)
fünf vor neun – pięć przed dziewiątą (8:55)
Jak powiedzieć 8:15, czy 8:30? W Polsce powiedzielibyśmy kwadrans po ósmej i wpół do dziewiątej. W Niemczech tak samo!

Viertel – kwadrans
halb – wpół do

Viertel nach acht – kwadrans po ósmej (8:15)
halb neun – wpół do dziewiątej (8:30)
Na godziny po niemiecku od 13 do 24 możemy mówić pierwsza, druga tak samo jak w j. polskim.

dreizehn Uhr=ein Uhr=pierwsza (czyli 13)
vierzehn Uhr=zwei Uhr=druga (14)
fünfzehn Uhr=drei Uhr=trzecia (15)
sechzehn Uhr=vier Uhr=czwarta (16)
siebzehn Uhr=fünf Uhr=piąta (17)
achtzehn Uhr=sechs Uhr=szósta (18)
neunzehn Uhr=sieben Uhr=siódma (19)
zwanzig Uhr=acht Uhr=ósma (20)
einundzwanzig Uhr=neun Uhr=dziewiąta (21)
zweiundzwanzig Uhr=zehn Uhr=dziesiąta (22)
dreiundzwanzig Uhr=elf Uhr=jedenasta (23)
vierundzwanzig Uhr=zwölf Uhr=dwunasta (24)

Warto jednak znać dwa dodatkowe słówka, które pozwolą na sprecyzowanie czasu.

przed południem – vor Mittag
po południu – nach Mittag

Sposób nieoficjalny co jeszcze?
Istnieje wiele innych sposobów na określanie godzin drogą nieoficjalną, które jednak są rzadko stosowane np.:

zehn vor halb acht – dziesięć przed wpół do ósmej (7:20)
sieben nach halb acht – siedem po wpół do ósmej (7:37)

Piszcie w komentarzach, którą macie godzinę:) tylko słownie?

Pozdrawiam,
Westuś?