Pierwsza praca we wakacje

Jesteś tutaj:

To ja, Wasz Westuś,

Witam Was serdecznie!

Obecnie trwają wakacje- czas, który szczególnie lubię, gdyż po prostu kocham lato.

W okresie wakacyjnym wiele opiekunek i opiekunów po raz pierwszy wyjeżdża do pracy, więc chcąc im ułatwić komunikację z podopiecznymi podaję trochę codziennych zwrotów, mam nadzieję, że się przydadzą:

Wie fühlen Sie sich ?- (wi fylen zi ziś?)- Jak się Pani/Pan czuje?

Haben Sie gut geschlafen? – (haben zi gut geszlafen?) – Czy dobrze Pan/Pani spała?

Möchten Sie etwas essen oder trinken? (mychten zi etwas esen oda trinken?) – Czy chciałby Pan/Pani coś do jedzenia lub picia?

Was möchten Sie zum Frühstück?- (was mychten zi cum frysztyk)- Co chciałby Pan/Pani na śniadanie?

Dreimal täglich nehmen Sie diese Tabletten ein. – (drajmal tegliś nejmen si dize tableten ajn)- Trzy razy dziennie bierze Pani (Pan) te tabletki.

Was kann ich für Sie tun?- (was kann iś fyr zi tun?) – co mogę dla Pani/Pana zrobić?

Was möchten Sie heute machen? – (was mychten zi hojte machen?) – Co chciałalby Pani/Pan dziś robić?

Zu Hause sitzen- (cu hause zicen) – siedzieć w domu

Im Garten sitzen – (im garten zicen)- siedzieć w ogrodzie

Spazieren gehen-(spaciren gejen) – iść na spacer

Filme ansehen- (filme anzejen)- oglądać filmy

Musik hören- (muzik hyren) – słuchać muzyki

Stricken- (sztriken) – robić na drutach

Sich erholen – (ziś erhholen) – odpoczywać

Zeitungen lesen- (cajtungen lesen) –czytać gazety