Westuś na rozmowie kwalifikacyjnej

Jesteś tutaj:

Hallo Zusammen!!!

Na prośbę wielu osób pragnę przybliżyć Wam najczęstsze pytania zadawane w rozmowie kwalifikacyjnej. Obok, dla ułatwienia zamieszczam również zapis fonetyczny.

Pytania na rozmowę z koordynatorem:

-Bitte sagen Sie etwas über sich. Wie heißen sie? Wo wohnen Sie? Wie alt sind Sie?(Byte zagen zi etwas yber ziś. Wi hajsen zi? Wo wołnen zi? Wi alt zind zi?)

-Proszę powiedzieć coś o sobie. Jak się Pani nazywa? Gdzie Pani mieszka? Ile ma Pani lat?

Ich heiße Anna und ich wohne in Krakau. Ich bin 60 Jahre alt. (Iś hajse Ana und iś wołne in Krakau. Iś bin zekciś jare alt).

-Nazywam się Anna i mieszkam w Krakowie. Mam 60 lat.

Haben Sie Hobbys?(Haben zi hobbis?)

-Czy ma Pani jakieś hobby?

Ja, ich mag kochen und backen. (Ja, iś mag kochen und baken)

-Tak, lubię gotowanie i pieczenie

Haben Sie Führerschein? (Haben zi fyrerszajn?)

Ma Pani prawo jazdy?

Ja, schon seit 10 Jahren.

(Ja, szon zajt cejn jaren)

Tak, już od 10 lat.

Rauchen Sie Zigaretten? (Rauchen zi cigareten?)

-Nein, ich bin Nichtraucherin (najn, iś bin niśtraucherin)

-nie, jestem niepaląca

Möchten Sie eine Stelle mit Hund, Katze oder anderen Tieren?(mychten zi ajne sztele mit hund, kace oder anderen tieren?)

-Czy chciał(a)by Pan/Pani ofertę z psem, kotem lub innymi zwierzętami?

Wann können die Arbeit mit Senioren beginnen? (Wan kynen zi di arbajt mit senioren beginen?)

Kiedy może Pani rozpocząć pracę z seniorami?


Ich kann ab nächste Woche beginnen. (Iś kan ab nechste woche beginen.)

-Mogę zacząć od przyszłego tygodnia.

Wie lange können Sie bleiben?(wi lange kynen zi blajben?)

-Jak długo może Pani zostać?

Ich kann 2 Monate bleiben (iś kan cwaj monate blajben)

-Mogę zostać 2 miesiące.

Haben Sie Erfahrung in der Seniorenpflege? (Haben Zi Erfarung in der Seniorenpflejge)?

-Czy ma Pani doświadczenie w opiece nad seniorami?

Ja, ich arbeite schon 7 Jahre als Seniorenbetrojerin.( ja, ich arbajte szon ziben jare als seniorenbetrojerin)

-tak, jako opiekunka do osób starszych pracuję już 7 lat

Welche Krankheiten haben Patienten?(welsie krankhajten haben pacjenten?)

– na jakie choroby chorują pacjenci?

-Demenz, Alzheimer, Diabetes, Bluthochdruck, Inkontinenz, und Schlaganfall.(demenc, Alzhaimer, diabetes, bluthochdruk, inkontinenc und szlakanfal)

– Demencję, Alzheimera, cukrzycę, nadciśnienie, inkontynencję i wylew.

Pozdrawiam,

Westuś