Wymowa głosek

Hallo Zusammen!!!:)
Dziś przybliżę Państwu wymowę trudniejszych głosek z języka niemieckiego:)
I tak poniższe głoski wymawiamy w następujący sposób:
ie – i
st – szt
sp – szp
sch – sz
„ei” wymawiamy jak „aj”
„ie” wymawiamy jak „długie i”
„z” wymawiamy jak „c”
„tz” wymawiamy jak „c”
„tsch” wymawiamy jak „cz”
„v” wymawiamy jak „f”
„ph” wymawiamy jak „f”
„ß” wymawiamy jak „s”
„ä” wymawiamy jak długie „e”
„ö” wymawiamy jak „u” [układając usta do o]
„ü” wymawiamy jak „y” [układając usta do u]

Gruße?

Westuś