Westuś wśród obowiązków

Jesteś tutaj:

Hallo, Zusammen!!!

Wszyscy doskonale znamy oczywiście swoje obowiązki, czasem jednak potrzeba porozmawiać o szczegółach. Ponadto zamieszczam jeszcze kilka pytać, które również mogą się okazać przydatne.

Zacznijmy od podstawowego zwrotu:

Ich möchte jetzt mit Ihnen über die Aufgaben sprechen – Chciałaby porozmawiać o moich obowiązkach

Was ist wichtig? – Co jest ważne?

Was soll ich tun? – Co mam robić?

Was isst Herr/Frau gerne? – Co Pan/Pani lubi jeść?

Kommt ein Pflegedienst? – Czy przyjdzie pielęgniarka?

Kommt ein Arzt? – Czy przyjdzie lekarz?

Welche Krankheiten hat Herr/Frau? – Na co choruje Pan/Pani?

Wie viele Medikamente muss Herr/Frau nehmen? – Ile lekarstw musi Pan/Pani wziąć?

Wann bekomme ich Geld zum Einkaufen?- Kiedy otrzymam pieniądze na zakupy?

Wann habe ich Pause? – Kiedy mam przerwę?

Ich brauche Geld zum Einkaufen? – Potrzebuję pieniędzy na zakupy.

Sprechen Sie bitte langsam- Proszę mówić wolniej

Wer darf zu Besuch kommen? – Kogo mogę wpuszczać do domu?

Welche Telefonnummer ist wichtig? – Który numer telefonu jest ważny?

Schreiben Sie mir bitte die Telefonnummer vom Arzt auf. – Proszę napisać mi numer telefonu do Lekarza

Mit freundlichen grusse,

Westuś