Jak wezwać pogotowie?

Jesteś tutaj:

Hallo, Zusammen!!!

Dziś Kochani przedstawię Wam kilka bardzo ważnych zwrotów dotyczących wezwania pogotowia. Proszę pamiętać, że numer alarmowy 112 jest numerem bezpłatnym, z którym połączymy się zawsze, nie mając nawet środków na koncie.

­­­­­­­­­­­­­Der Notrufnummer (notrufnuma)– numer alarmowy

Der Nortarzt (notrufarct)– lekarz pogotowia ratunkowego

Der Krankenwagen (krankenwagen)– karetka pogotowia

Die Hilfe (hilfe)– pomoc

Die Erste Hilfe (di earste hilfe)– pierwsza pomoc

Um Hilfe rufen (um hilfe rufen)– wzywać pomocy

die Rettung (retung)– ratunek

Können Sie mir bitte helfen?(kynnen zi mija bite helfen?)- Czy mógłby mi Pan/Pani pomóc?

Bitte warten Sie!(bite warten zi)- proszę poczekać

Was ist passiert?(was ist pasirt?)– Co się stało?

Hier gab es einen Unfall(hija gap es ajnen unfal)- tutaj był wypadek

Mir ist schwindlig (mija ist szwindliś)– kręci mi się w głowie

Ich kann mich nicht bewegen(iś kann miś niśt beweigen)- nie mogę się poruszać

Ich brauche dringend einen Arzt–(iś brauche dringend ajnen arct) potrzebuję pilnie lekarza

Ich muss ins Krankenhaus(iś mus ins krankenhaus)- muszę do szpitala

Die Notaufnahme(notaufname)– izba przyjęć

Rufen Sie bitte einen Krankenwagen! (rufen zi bite ajnen krankenwagen)– proszę wezwać karetkę pogotowia!

Bitte verständigen Sie meine Familie(bite fersztendigen zi majne familie)- proszę zawiadomić moją rodzinę

Ich fühle mich schwach (iś fyle miś szwach)- czuję się słabo

Ich kann kaum atmen (iś kan kaum atmen)- źle mi się oddycha

Sie sehen so blass aus. Stehen Sie bitte nicht auf. – wygląda Pani blado. Niech Pani nie wstaje. (zi zejen so blas aus. Sztejen zi bite niśt auf)

Ich rufe den Notarzt (iś rufe den notarct)- wezwanie lekarza

Hallo! Ich heiße Anna Nowak. Ich bin die Betreuerin von Frau Helga Müller. Meine Patientin ist in Ohnmacht gefallen. Kommen Sie bitte schnell. – (halo! Ich hajse Ana Nowak. Iś bin betrojerin fon Frau Helga Myler. Maine Pacjentin ist in onmacht gefalen. Komen zi bite sznel!) Halo! Nazywam się Anna Nowak. Jestem opiekunką Pani Helgi Müller. Moja pacjentka zemdlała. Proszę szybko przyjechać.

Meine Adresse ist… oder Ich wohne in…(majne adrese ist… lub iś wone in…) – mój adres to.. lub mieszkam w…

Po opisaniu stanu pacjenta kończąc rozmowę możemy zapytać o szacunkowy czas przyjazdu karetki pogotowia: Wie lange warte ich auf den Rettungswagen? Wann kommt der Notarzt? (wi lange warte ich auf den retungswagen? Wan komt der Notarct?)

Pozdrawiam,

Westuś