Westuś w łazience

Jesteś tutaj:

Hallo, Zusammen!!!

Dziś Kochani przybliżę Wam parę zwrotów dotyczących pomocy w łazience oraz toalecie. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu mejlowego oraz na nasz lektorat.

 • Es ist Zeit für Toilette [Czyt.: es yst cajt fya tojlete ].– Czas na toaletę.
 • Ich helfe Ihnen aufstehen [Czyt.: yś helfe inen ałfsztejen] .– Pomogę panu/pani wstać.
 • Was brauchen Sie zum Waschen? – [Czyt.: was brałhen zi cum waszen]– Czego potrzebuje pan/pani do mycia?
 • Setzen Sie sich auf die Toilette – [Czyt.: zecen zi zyś ałf di tojlete] .– Proszę usiąść na toalecie.
 • Ich rasiere Sie– [ yś razire zi] – Ogolę pana
 • Putzen Sie sich die Zähne [Czyt.: pucen zi zyś di cejne].– Proszę umyć zęby.
 • Ich kämme Ihnen die Haare [Czyt.: yś kejme inen di hare]– Uczeszę pani/panu włosy
 • Gehen Sie unter die Dusche [Czyt.: gejen zi unta di dusze].– Proszę wejść pod prysznic.
 • Ist Wasser nicht zu kalt / heiß?[Czyt.: yst wasa nyśt cu kalt/hajs] – Czy woda nie jest za zimna/gorąca?
 • Jetzt wasche ich Ihnen den Rücken / die Haare- [Czyt.: ject wasze yś inen di ryken/di hare] –.– Umyję panu / pani teraz plecy / włosy.
 • Ich hole Ihnen frische Kleider [Czyt.: yś hole inen frysze klajda].– Przyniosę panu / pani świeże ubrania.
 • Passen Sie auf [Czyt.: pasen zi ałf].– Proszę uważać.
 • Halten Sie sich gut fest [Czyt.: halten zi zyś gut fest].– Proszę się mocno trzymać.

Pozdrawiam,

Westuś